Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

Erik De Soir

Erik de Soir behaalde in 1988 een Licentie in de Sociale en Militaire Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School, in 1992 een postgraduaat in rampengeneeskunde en -management (KU Leuven/NVKVV/Defensie), in 1995 een Licentie in de Klinische Psychologie (KU Leuven) en in 1998 een postacademisch getuigschrift als echtpaar- gezins- en sekstherapeut (UZ Leuven/ST Raphaël). Hij is (sinds 2015) doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij was in 1991/1992 mede-oprichter van het Centrum voor Crisis Psychologie in het Militair Hospitaal Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek en specialiseerde zich sindsdien in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie. Hij verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering bij slachtoffers, familieleden en hulpverleners.

Hij was tot eind september 2021 als majoor en domeinbeheerder van Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek bij Defensie, in het domein van humane wetenschappen en geneeskunde, verbonden aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie te Brussel. Sedertdien liep zijn actieve loopbaan als hoger officier bij Defensie. Hij is eveneens als operationeel (vrijwillig) brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg en verleent al vele jaren psychologische crisisopvang en -begeleiding – zowel op het terrein als hulpverlener als in de context van psychotherapie – aan getroffenen van verkeersongevallen, branden, collectieve noodsituaties en oorlogssituaties. Tevens doceert hij crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in binnen- en buitenland en is hij de huidige voorzitter van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging (www.vhyp.be).

 

Erik de Soir is de oprichter (in 1993) en supervisor van het Fire Stress Team en stichtte in 2003 de Association Européenne des Psychologues Sapeurs-Pompiers/European Association of Fire and Rescue Psychologists (www.aepsp.eu) waarvan hij een tiental jaar voorzitter was en sedert enkele jaren erevoorzitter is. Hij is ook instructeur in taoïstische qigong en leraar in trauma-sensitieve boeddhistische meditatie en treedt vaak op als expert in de media, geeft publieke lezingen in culturele centra, voor serviceclubs (voor een goed doel) of voor socioculturele verenigingen. Hij publiceerde reeds een twintigtal boeken in verschillende talen en waarvan de laatste ‘Leven aan de zijlijn. Meditaties voor trauma en verlies’ (Lannoo), ‘Moet ik nu bang zijn. Kinderen begeleiden in tijden van angst en terreur’ (Lannoo) en ‘Bang van de oorlog. Kinderen begeleiden in tijden van angst en geweld (XOD) – als co-auteur naast zijn echtgenote Lies Scaut) en ‘Opvang van mensen in nood. Crisisopvang bij trauma’ (XOD).

 

Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen (VVKP), de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) en de Association européenne de psychologie sapeur-pompier (AEPSP) waarvan hij een tiental jaren ondervoorzitter was.

 

Hij is aangesloten bij de Psychologencommissie (651104804) en houder van een visum klinische psychologie (286235).

 

Zijn motto is:

‘Leef! Vlieg als een vogel, je bent vrij, iedereen is het waard om iemand te zijn in het leven’

Erik de Soir

Contact: 0476228016