Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

De kracht van collages – Groei, transformatie en betekenisgeving in rouw via collagewerk

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Collagewerk biedt een uitweg in het doolhof van onuitspreekbare rouw. Het zorgt voor een creatieve wegenkaart bij traumatisch verlies en rouw en is een manier om de stukken van een verbrijzeld leven terug te vinden. Collages creëren ruimte om het onuitspreekbare zichtbaar en hoorbaar te maken, het denken te stoppen en het hart te […]

Het lichaam rouwt mee – Het lichaam als kompas om emotionele, fysieke en spirituele ontwikkeling te ondersteunen

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Het is pas sedert de introductie van ‘the window of tolerance’ of de ‘integratieve bandbreedte’ (Siegel, 1999) en onder invloed van de talrijke trainingen in lichaamsgerichte traumatherapie vanwege bekende auteurs als Pat Ogden, Kekuni Minton, Bessel van der Kolk en Peter Levine dat het lichaamsgerichte werken in trauma- en rouwbegeleiding dat er steeds meer […]

Verbindend schrijven na verlies – Via expressief schrijven en meditatie contact maken met de innerlijke pijn en kracht

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Schrijven zorgt ervoor dat woorden vanuit het lichaam, via de hand, hun weg vinden naar een onbeschreven blad. Het stelt mensen in staat om vanuit het gevoel te vertrekken in plaats van uit het hoofd. Al schrijvend wordt vaak de essentie ontdekt waarop iemand vastloopt in het rouwproces. Rouwenden maken hierbij contact met hun […]

Het broken vase protocol – De heropbouw van stukgeslagen basiszekerheden in rouwbegeleiding

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: De fundamenten van mensen die plots geconfronteerd worden met een ernstig verlies wankelen. Na een plots en onverwacht verlies, verdwijnt in een oogopslag de gemeenschappelijkheid en de verbondenheid met de omringende wereld. Mensen komen terecht in de marge van het leven en verliezen vaak voor een hele tijd het juiste pad (De Soir, 2016). […]

Rouwsensitief werken met mindfullness – De plaats van rouwsensitieve mindfullness in rouwbegeleiding

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Sinds John Kabat-Zinn als Amerikaans moleculair bioloog en oprichter van de Stress Reduction Clinic (Massachusetts) mindfullness, gebaseerde op de boeddhistische inzichten van Thich Nhat Han, op de kaart zette als een methode voor de behandeling van stress, verschenen ontelbare boeken en artikels over de weldaden (en soms ook gevaren) van mindfullness. In de Lage […]

De kracht van metaforen doorheen het rouwproces – Beeldspraak om vanuit de cognitieve behoefte tot nieuwe inzichten te komen

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Door in metaforen te praten, maken we een vergelijking tussen twee zaken die in principe niets met elkaar te maken hebben. Zo kennen velen de metafoor van de roeiboot die gebruikt wordt om het rouwproces uit te leggen. Metaforen versterken de creativiteit en stellen rouwenden in staat om hun rouwreacties beter te begrijpen. De […]

Op het netvlies gebrand – Omgaan met schokkende beelden bij (traumatisch) verlies

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: In deze workshop wordt stilgestaan bij de impact van schokkende beelden op hulpverleners en behandelaars verbonden aan de ervaringen van cliënten die brutale of emotioneel ingrijpende verliezen hebben meegemaakt. Soms wordt de hulpverleners of behandelaar zelf geconfronteerd met schokkende beelden – zoals het personeel van bepaalde ziekenhuisdiensten of leden van dienst voor slachtofferbejegening of […]

De bodymap van rouw – Lichaamsgericht werken met kinderen en jongeren

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Leer hoe je kinderen en jongeren kan begeleiden om binnenin hun lichaam op reis te gaan en tot herstel te komen. Waar zitten al hun emoties verstopt en hoe rouwt het lichaam mee zonder dat zij dit beseffen? We maken psychosomatische klachten bespreekbaar en banen ons een weg doorheen het lichaam om een uitweg […]

Leven aan de zijlijn – Ontwikkel je eigen kompas voor zingeving en rouw na verlies

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Schokkende gebeurtenissen en abrupte verlieservaringen rukken een mens weg uit de continuïteit van het leven en schorten de verbinding met anderen op. Na een ingrijpend verlies krijgen vele mensen een gedwongen “time out” en komen ze terecht in de marge van het leven. Niemand verdient het echter om in de zijlijn van het leven […]

De kwetsbaarheid van suïcidaliteit – Omgaan met suïcidaliteit binnen de hulpverleningsrelatie

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Omschrijving: Vertrekkende vanuit terminologie, feiten en cijfers, biedt deze dag jou als hulpverlener handvaten in het begeleiden van cliënten met een kwetsbaarheid voor suïcidaal gedrag. Je leert basisvaardigheden aan om signalen op te vangen en het onderwerp bespreekbaar te maken in de hulpverleningsrelatie. Vertrekkend vanuit het stresskwetsbaarheidsmodel leer je een inschatting te maken mbt de […]

Rouwen na suïcide – Hoe omgaan met de waarom-vraag en schuldgevoelens

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Vertrekkend vanuit verschillende rouwmodellen staan we stil bij rouw na suïcide. Een rouwproces dat anders verloopt dan alle andere verlieservaringen. Hoe begeleiden we onze cliënten in de waarom-vraag en de veelal aanwezige schuldgevoelens en onbeantwoorde vragen? We werpen een blik op de hechtingstheorie en het model van verbindingen en er wordt zowel stilgestaan bij […]