Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

Lezing Lies: Bel maar als er iets is

Tweedaags interactief symposium: Rouwpraat in hulpverlening bij verlies van een kind Met dit symposium willen we alle professionals die in contact komen met ouders en naasten van een overleden kind inspireren en informeren om samen de allerbeste zorg te kunnen geven aan gezinnen die een kind verliezen. Enerzijds vanuit je eigen werkgebied, maar ook om […]

Lezing Lies: Bel maar als er iets is 2

Tweedaags interactief symposium: Rouwpraat in hulpverlening bij verlies van een kind Met dit symposium willen we alle professionals die in contact komen met ouders en naasten van een overleden kind inspireren en informeren om samen de allerbeste zorg te kunnen geven aan gezinnen die een kind verliezen. Enerzijds vanuit je eigen werkgebied, maar ook om […]

De gewonigheid van rouw – Basistraining rouw en verlies voor hulpverleners

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Rouw is een gewone en normale reactie op het meemaken van een verlieservaring. Tijdens deze dag vertrekken we vanuit de wetenschappelijke inzichten en rouwmodellen om een basiskennis te vergaren aangaande rouw en verlies. Wat is rouw en hoe rouwen mensen? Wat zijn normale rouwreacties? Hoe zit het met veerkracht en rouw? Je leert dit […]

Expressie in beeld – Creatieve technieken in rouwbegeleiding

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Rouwbegeleiding omvat meer dan alleen het praten over de overledene of de gebeurtenis. Om mensen op weg te helpen in hun rouwproces kan het inzetten van creatieve technieken een meerwaarde bieden om in beweging te komen en verandering op gang te brengen. Deze opleidingsdag is gericht op het aanleren, verder uitwerken en verfijnen van […]

Gezin uit evenwicht – Gezinnen ondersteunen bij ziekte en lijden tot aan het overlijden en daarna

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

VRIJDAG 22/09/23 EN ZATERDAG 23/09/23 Beschrijving: Ouders schermen hun kinderen het liefst af van alles wat pijn en verdriet is. Kinderen hebben echter grote voelsprieten en oren en vangen veel meer op dan dat ouders vaak beseffen. Door hen te betrekken in het proces van afscheid nemen en voorbereiden op de dood, geven we ruimte […]

Zorgzaam omgaan met vroegtijdige traumatisering: Therapeut ontmoet Ervaringsdeskundige

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Theoretische en praktische implicaties van het werken met cliënten die vroegtijdige traumatisering meemaakten Beschrijving: Gedurende deze dagworkshop gaat Erik de Soir als traumapsycholoog en psychotherapeut in gesprek met Sabrina Duyck, verpleegkundige en auteur van het boek 'De Ontsluiting – Over een zoektocht naar een leven in vrijheid’. Het boek ‘De Ontsluiting’ is het zeer geslaagde […]

C²Trauma2Peace LEVEL I en LEVEL II

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Start van de basismodule: 11 oktober 2023. Vanaf het academiejaar 2023-2024 bieden we de C²Trauma2Peace in een modulaire opbouw aan. De opleiding bestaat uit een basismodule van 5 dagen die gevolgd wordt door 5 tweedaagse modules die thematisch zijn opgebouwd. De deelnemers moeten eerst de basismodule volgen en kunnen daarna alle modules achter elkaar volgen […]

Het herwerkte boek van rouw – Het narratief herkaderen na traumatisch verlies

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Het herwerken van een bestaand boek tot een eigen rouwboek nodigt uit tot het vertellen van het verliesverhaal op een manier die veilig voelt voor de cliënt. Gebruik makend van (bestaande) woorden en/of beelden, bevordert het de keuze van de cliënt om datgene bespreekbaar te maken wat voor nu mag bestaan. De cliënt behoudt […]

Infosessie / Lezing ‘Rouw en Verlies’

Bosstraat 13, Wilsele-Putkapel

  𝗚𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗲 𝗿𝗼𝗻𝗱 𝗿𝗼𝘂𝘄 𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗶𝗲𝘀 i.s.m. Uitvaartcentrum Reweghs-Pipeleers I Sereni 19u00 - welkom 19u30 - lezing door Lies Scaut 21u00 - afsluitmoment met een glaasje Voor rouw bestaat er geen handleiding die door iedereen te gebruiken is op dezelfde manier. Elk rouwproces is uniek en wordt door velen anders ervaren. Tijdens deze avondlezing […]

Lezing ‘Mijn verlies en ik’

Hendrik Vanveldekesingel 38, 3500 Hasselt

  Uitvaartzorg Smeets heet u en uw famillie op donderdag 26 oktober 2023 van harte welkom in ons uitvaartcentrum van 19.00 uur tot 21.30 uur voor een lezing van Lies Scaut over het thema ‘Mijn verlies en ik’. Lies Scaut is als psychotherapeute gespecialiseerd in rouw en verliesbegeleiding. Wanneer je een dierbare verliest, verlies je […]

Rouwen als slingerapen – Een systemische kijk op hoe kinderen en jongeren anders rouwen dan volwassenen

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Kinderen en jongeren zijn geen kleine volwassenen. Zij hebben hun eigen leefwereld waarin zij hun rouwproces beleven. Daarbuiten staan de volwassenen die het beste met hen voor hebben maar vaak geen toegang krijgen tot deze wereld. Hoe vinden we de toegangspoort en hoe kunnen we vanuit een systemische kijk te werk gaan zonder altijd […]

De kracht van collages – Groei, transformatie en betekenisgeving in rouw via collagewerk

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Collagewerk biedt een uitweg in het doolhof van onuitspreekbare rouw. Het zorgt voor een creatieve wegenkaart bij traumatisch verlies en rouw en is een manier om de stukken van een verbrijzeld leven terug te vinden. Collages creëren ruimte om het onuitspreekbare zichtbaar en hoorbaar te maken, het denken te stoppen en het hart te […]

Het lichaam rouwt mee – Het lichaam als kompas om emotionele, fysieke en spirituele ontwikkeling te ondersteunen

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Het is pas sedert de introductie van ‘the window of tolerance’ of de ‘integratieve bandbreedte’ (Siegel, 1999) en onder invloed van de talrijke trainingen in lichaamsgerichte traumatherapie vanwege bekende auteurs als Pat Ogden, Kekuni Minton, Bessel van der Kolk en Peter Levine dat het lichaamsgerichte werken in trauma- en rouwbegeleiding dat er steeds meer […]

Het broken vase protocol – De heropbouw van stukgeslagen basiszekerheden in rouwbegeleiding

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: De fundamenten van mensen die plots geconfronteerd worden met een ernstig verlies wankelen. Na een plots en onverwacht verlies, verdwijnt in een oogopslag de gemeenschappelijkheid en de verbondenheid met de omringende wereld. Mensen komen terecht in de marge van het leven en verliezen vaak voor een hele tijd het juiste pad (De Soir, 2016). […]

Rouwsensitief werken met mindfullness – De plaats van rouwsensitieve mindfullness in rouwbegeleiding

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Sinds John Kabat-Zinn als Amerikaans moleculair bioloog en oprichter van de Stress Reduction Clinic (Massachusetts) mindfullness, gebaseerde op de boeddhistische inzichten van Thich Nhat Han, op de kaart zette als een methode voor de behandeling van stress, verschenen ontelbare boeken en artikels over de weldaden (en soms ook gevaren) van mindfullness. In de Lage […]

Op het netvlies gebrand – Omgaan met schokkende beelden bij (traumatisch) verlies

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: In deze workshop wordt stilgestaan bij de impact van schokkende beelden op hulpverleners en behandelaars verbonden aan de ervaringen van cliënten die brutale of emotioneel ingrijpende verliezen hebben meegemaakt. Soms wordt de hulpverleners of behandelaar zelf geconfronteerd met schokkende beelden – zoals het personeel van bepaalde ziekenhuisdiensten of leden van dienst voor slachtofferbejegening of […]

Leven aan de zijlijn – Ontwikkel je eigen kompas voor zingeving en rouw na verlies

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Schokkende gebeurtenissen en abrupte verlieservaringen rukken een mens weg uit de continuïteit van het leven en schorten de verbinding met anderen op. Na een ingrijpend verlies krijgen vele mensen een gedwongen “time out” en komen ze terecht in de marge van het leven. Niemand verdient het echter om in de zijlijn van het leven […]

De kwetsbaarheid van suïcidaliteit – Omgaan met suïcidaliteit binnen de hulpverleningsrelatie

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Omschrijving: Vertrekkende vanuit terminologie, feiten en cijfers, biedt deze dag jou als hulpverlener handvaten in het begeleiden van cliënten met een kwetsbaarheid voor suïcidaal gedrag. Je leert basisvaardigheden aan om signalen op te vangen en het onderwerp bespreekbaar te maken in de hulpverleningsrelatie. Vertrekkend vanuit het stresskwetsbaarheidsmodel leer je een inschatting te maken mbt de […]

Rouwen na suïcide – Hoe omgaan met de waarom-vraag en schuldgevoelens

De Weg Wijzer Hazelarenlaan 58/3, Hasselt, België

Beschrijving: Vertrekkend vanuit verschillende rouwmodellen staan we stil bij rouw na suïcide. Een rouwproces dat anders verloopt dan alle andere verlieservaringen. Hoe begeleiden we onze cliënten in de waarom-vraag en de veelal aanwezige schuldgevoelens en onbeantwoorde vragen? We werpen een blik op de hechtingstheorie en het model van verbindingen en er wordt zowel stilgestaan bij […]