Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

Groepspraktijk

De Weg Wijzer wenst een uniek en holistisch aanspreekpunt te zijn, met zowel een capaciteit voor counseling als voor psychotherapie, voor mensen die geconfronteerd worden met verlies en nood hebben aan professionele begeleiding. Het verlies kan uiteenlopende vormen aannemen: geanticipeerd verlies – begeleiding in de aanloop naar het overlijden van een dierbare, verlies door het overlijden van een dierbare of levend verlies waarbij de getroffene en/of zijn leefkern doorheen een aantal fasen begeleid wordt. Deze begeleiding kan zich dan situeren in de palliatieve fase, het afscheid en het levensverlies zelf als langere tijd na het verlies indien er sprake is van vertraagde, uitgestelde of gecompliceerde rouw.

Om een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen aanbieden werkt De Weg Wijzer – Hasselt met een team waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. Het team bestaat uit ervaren psychologen, psychotherapeuten en counselors in rouw- en verlies. Voor specifieke problemen wordt er samengewerkt Dr Marina Essers (huisarts, LEIF-arts) en met Mr Roxanne Rachels (juriste).

De Weg Wijzer is een topreferent centrum voor opleiding, groepswerking, intervisie en supervisie waarop zorgverstrekkers in de brede zin beroep kunnen doen.  

De Weg Wijzer biedt als expertisecentrum ook opleiding en training aan met betrekking tot rouw en acute opvang en/of traumazorg. Voor deze opleidingen worden trainers ingeschakeld die een aparte overeenkomst afsluiten met betrekking tot hun opleidingsdag(en).

De Weg Wijzer Groepspraktijk

Hazelarenlaan 58 bus 3
3500 Hasselt

Erik De Soir: 0476228016
Lies Scaut: 0497937157