Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

Hilde Schmitz

Hilde Schmitz studeerde in 1996 aan de KU Leuven af als Licentiaat in de Godsdienst-wetenschappen en Geaggregeerde voor het secundair en hoger onderwijs. In 2006 behaalde ze aan de KU Leuven een Master in de gespecialiseerde studies in de praktische theologie – academische pastoraatsopleiding en in 2011 het Getuigschrift van permanente vorming counseling in existentieel welzijn. Ze behaalde haar diploma Rouw- en verliescounselor aan de Hogeschool PXL in 2021.

 

Hilde volgde nog talrijke andere opleidingen waaronder (in 2018-2019) een 5-daagse vorming suïcidepreventie voor hulpverleners aan het GGZ Brussel/Zelfmoordlijn 1813/VLESP.

Hilde werkt sinds 2001 als ziekenhuispastor in het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden waar ze jongvolwassenen en volwassen met levens- en zingevingsvragen en mensen die rouwen om allerlei verliessituaties begeleidt. Ze is verbonden aan de opname/crisis afdeling, de afdelingen waar men angst-, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematieken en alcoholafhankelijkheid. Daarnaast werkt ze ook mee aan de interne opleidingen ‘suïcidepreventie’ met een bijzondere aandacht voor rouw van nabestaanden van een zelfdoding. Collega’s opleiden om zorgend én zorgvuldig om te gaan met euthanasievragen bij psychisch ondraaglijk lijden, ligt haar nauw aan het hart. Ze bouwde ervaring op bij de opvang bij overlijden, het voorbereiden en begeleiden van afscheidsrituelen en herdenkingsmomenten.

 

In oktober 2021 startte ze haar eigen praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding (www.solaz.be).

 

Als rouwcounselor wil ze haar schouders mee zetten onder de missie van De Weg Wijzer en tijdens de begeleiding mee zoeken naar de manieren waarop je als cliënt op je hoogsteigen wijze kan rouwen en betekenis geven om terug houvast te vinden bij alles wat je overkwam.

 

De visie van Hilde kadert volledig in het rouwconcept dat gehanteerd wordt in de schoot van De Weg Wijzer: het is belangrijk dat de begeleiding goed aanvoelt en de rouwende hierdoor krijgt wat nodig is. Dit kan door gesprekken waarin gehuild, gevloekt, gelachen of gezwegen mag worden. Er kan ook creatief gewerkt worden of in de natuur gewandeld of een combinatie van dit alles. Elke begeleiding is een zoektocht door het labyrint van pijn en verdriet waarin de rouwcounselor meewandelt tot de cliënt zelf de weg naar buiten terugvindt.

 

Hilde geniet van het gewoon thuis zijn met haar gezin, lezen, in de tuin werken en de dagelijkse wandeling met de hond Fro.

 

Ze is lid van de community Verbinding in Verlies en aangesloten bij de beroepsvereniging voor zorgpastores.

 

Hilde is eveneens lid van de Belgische Vereniging voor Therapeuten en Coaches (BBTC).

 

Haar eigen motto is:

IEDEREEN kan vanuit elke achtergrond van (on)geloof of welke levensbeschouwing ook, bij mij terecht voor een begeleiding. Vooral jouw pijn en verlies staan centraal in de rouwbegeleiding.

Hilde Schmitz

Contact: 0472392005