Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

Lies Scaut

Lies Scaut behaalde in 2000 het diploma Sociaal Agogisch Werk aan Erasmushogeschool Brussel met als optie Maatschappelijk werk en in 2008 het getuigschrift Relatie-en gezinstherapie bij Kern te Sint-Niklaas. Zij specialiseerde zich daarna in rouwbegeleiding bij kinderen, jongeren en volwassenen door middel van jarenlange ervaring in acute opvang bij crisissituaties op scholen en het volgen van nationale en internationale opleidingen. Lies introduceerde als eerste het concept van ‘stille klas’ in de nasleep van de busramp van Sierre. In 2018 behaalde zij het getuigschrift ‘Therapeutisch werken met rouw en verlies’ (Context, UZ Leuven) en in 2019 behaalde zij als allereerste van de wereld het getuigschrift ‘Grief Therapy and Meaning Reconstruction’ aan het Portland Institute for Loss and Transition (USA).

 

Binnen De Weg Wijzer richt zij zich hoofdzakelijk op de doorwerking van plotse en chronische verlieservaringen, acuut psychotrauma en ingrijpende gebeurtenissen (opvang bij verkeersongelukken, acute opvang van scholen, bedrijven en verenigingen, acute ziekte, palliatieve zorg, enz.) met extra aandacht voor (zeer jonge) kinderen en jongeren. In het rouwproces van kinderen worden ouders en/of andere verzorgers actief betrokken om ook hen bij te staan in deze moeilijke periode. Binnen haar rouwwerk ontwikkelde zij verschillende creatieve technieken in het werken met kinderen, volwassenen, gezinnen en scholen. Ze werkt methodiek in haar rouwtherapie voornamelijk vanuit het systemisch denken en volgens het model van ‘meaning reconstruction’ (Robert Neimeyer), de fasengerichte (trauma- en rouw)therapie, de creatieve therapie, de hypnotherapie, het lichaamsgericht werk met daarnaast een focus op meditatie en relaxatieoefeningen.

 

Als rouwdeskundige is zij verbonden aan het Portland Institute for Loss and Transition (USA) waar zij als Faculty Member opleiding en supervisie geeft in binnen- en buitenland.

Lies is tevens hypnosedeskundige in het curriculum psychotherapie, erkend door de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging (www.vhyp.be).

 

Aan de Hogeschool PXL coördineert en doceert zij het postgraduaat Rouw-en verliescounselor en is zij gastdocent binnen verschillende opleidingen. Naast auteur van haar eigen boeken over rouw (bij Pelckmans, Clavis en LannooCampus) is zij co-auteur van verscheidene boeken rond rouw en trauma.

Ze is lid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS) Faculty Member van het Portland Institute for Loss and Transition (USA), de European Family Therapy Association (EFTA-NFTO), de community Verbinding in Verlies en secretaris van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging (VHYP).

Erkend door de mutualiteiten voor tussenkomst in psychotherapie.

 

Haar motto luidt:

Leef! Kom volledig open als een lelie! Na de winter is geen enkele bloem vergeten hoe ze moet bloeien.

Lies Scaut

Contact: 0497937157