Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

Marina Essers

Marina Essers studeerde af in 1984 als huisarts aan KULeuven en is werkzaam in Houthalen in een groepspraktijk van vier artsen waarbinnen sedert 1990 huisartsen worden opgeleid. Ze leert huisartsen in opleiding op een holistische wijze naar ziekte kijken en naar de manier waarop de mens en zijn omgeving met (chronische) ziekte omgaan. Mind en body zijn voor haar niet opsplitsbaar. Marina is LEIF*-arts en was sinds 2005 lange tijd verbonden aan Pallion (Palliatieve Limburgse Ondersteuningséquipe**) als intervisiearts. In 2018 en 2020 volgde ze zelf ook het interuniversitair postgraduaat palliatieve zorgen.

 

Voor haar is de grote uitdaging bij terminale zorg het holistische aspect, waaronder zowel de medische begeleiding als het zielenwerk bij de stervende dat mystiek en uniek is, zodat dat er een heling kan plaatsvinden.

 

Dr Essers maakt deel uit van het team van De Weg Wijzer als expert bij medische of ethische problemen die kunnen rijzen in een context van (geanticipeerd) verlies of overlijden.

 

Marina is de moeder van drie zonen waarvan één met een fysieke beperking. Het begeleiden van mensen die worden getroffen door ‘levend verlies’ is hierdoor de rode draad door haar leven geworden. Enkele jaren geleden trok ze naar India om er met collega’s als vrijwilligster te gaan werken in de slums en ontwikkelde ze een zitstoeltje om gehandicapte kinderen terug rechtop te laten zitten.

 

Ze ijvert ervoor om mensen met een beperking te brengen naar een leven in autonomie en zelfstandigheid en om hen een eigen sociaal netwerk te laten ontwikkelen.

 

Marina houdt van mantramuziek, is een fervent beoefenaar van (boeddhistische) meditatie en goed thuis in de Tibetaanse traditie van leven en dood.

 

Quote:

“If you go to the inside, you go to eternity”

 

*LEIF of LevensEinde InformatieForum werd begin 2003 onder impuls van de vzw Recht op Waardig Sterven opgericht. Dit gebeurde naar aanleiding van de wetten inzake patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie, die in 2002 van kracht werden.

 

**Pallion: Pallion is een herkenningspunt voor iedereen, van patiënt tot naaste omgeving tot hulpverlener, die betrokken is bij een palliatieve zorgsituatie in Limburg.- www.pallion.be

Marina Essers

Contact: 011522912