Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

Ornella Sestu behaalde in 2002 het diploma Sociaal Agogisch Werk aan de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) met als optie Graduaat in de Orthopedagogie. In 2013 behaalde ze haar Master in de Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), die ze combineerde met het postgraduaat Forensische Counseling & Diagnostiek aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. In 2017 beëindigde ze de 4-jarige therapieopleiding systeemtheoretische psychotherapie aan de Interactie Academie te Antwerpen. Ze bleef zich permanent verder bijscholen in diagnostiek, behandeling van langdurige slapeloosheid, stress en burn-out, interculturaliteit, tabakologie- en rookstopbegeleiding, geweldloos verzet, psychopathie en risicotaxatie.  Ze werkte vijf jaar als klinisch psycholoog in een groepspraktijk en zette zich ook jaren in als expert-psycholoog en gerechtsdeskundige voor rechtbanken.

In 2017 startte ze haar eigen groepspraktijk voor psychologie, welzijn en coaching. Ze legde zich vooral toe op therapie en het geven van trainingen en intervisies in organisaties. Vanaf 2020 combineerde ze haar groepspraktijk met de positie van lector communicatie- en stagebegeleiding aan de UCLL te Hasselt.

In 2019 vervolledigde ze de training als EMDR-therapeut (Level 1 en 2) bij Integrativa, gevolgd door een aantal specialisaties in EMDR therapie o.l.v. trainers als Hélène Delucci, Gary Quinn, Roger Solomon, e.a.  Gaandeweg legde ze zich steeds meer toe op de behandeling van psychotrauma.

Binnen De Weg Wijzer richt zij zich hoofdzakelijk op de doorwerking van traumatische ervaringen, acuut- en vroegkinderlijk psychotrauma en onveilige hechting vanuit een systemische ingang. Hierbij werkt ze op maat van de cliënt en vertrekt ze vanuit het geloof in de veerkracht en het zelfhelend vermogen van elke persoon.

Ze is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), EMDR-België vzw, houder van een Visum Klinische Psychologie en aangesloten bij de Psychologencommissie.

Volgende zegswijze vindt Ornella heel waardevol:

Let life be more than just waiting for good things – you are the good thing!

Ornella Sestu

Contact:  0474/33
03 79


Afspraak maken