top of page

Sensomotorische Traumatherapie (De Weg Wijzer Hasselt)

Beschrijving:

Het is pas sedert de introductie van ‘the window of tolerance’ of de ‘integratieve

bandbreedte’ (Siegel, 1999) en onder invloed van de talrijke trainingen in EMDR dat

psychotherapeuten in België tijdens traumabehandeling lichaamsgericht zijn beginnen

werken. Via sensomotorische psychotherapie kan tracking van lichamelijke

traumareacties, die in het lichaam zijn opgeslagen, leiden naar definitieve bevrijding.


In deel 1 van deze workshop wordt het venster van tolerantie van neurofysiologische

activatie gekoppeld aan het principe van neuroceptie uit de polyvagaal theorie: het is de

capaciteit van het autonome zenuwstelsel om automatisch omgevingssignalen op te

pikken die aangeven of de omgeving veilig of gevaarlijk en levensbedreigend is. Het

innovatieve aan deze aanpak is de wijze waarop traumacliënten aan de hand van hun

eigen lichamelijke reacties leren hoe incorrecte neuroceptie tot stand komt en hoe

herinneringen aan gevaarlijke situaties uit het verleden kunnen leiden tot neuroceptieve

waarneming van gevaar in het heden, zelfs als de omgeving veilig is.


Traumabehandeling wordt in deze workshop gezien als fasegerichte: een eerste fase van

stabilisatie en het ontwikkelen van hulpmiddelen, een tweede fase waarin geleidelijk aan

naar de traumagerelateerde herinneringen wordt gekeken en een derde fase waarin wordt

gewerkt aan het creëren van gezonde relaties en voldoening in het leven.


In deel 2 van deze workshop wordt op ervaringsgerichte wijze stilgestaan bij de

somatische hulpmiddelen die behandelaars kunnen gebruiken (beweging, gronding,

centeren) om patiënten te aarden: de lichaamshouding wordt hierbij aangewend als

instrument van controle en de ademhaling wordt gebruikt om in samenspel met beweging

een besef te ontwikkelen van lichaamsgrenzen.


Deel 3 is gewijd aan het rechtstreeks werken met het lichaam en herinneringen. Het

lichaam is niets anders dan een somatisch geheugen, een grote databank waarin alle

beschadigende ervaringen zijn opgeslagen en waartoe vaak alleen een lichamelijke weg,

in de machinetaal van het lichaam, toegang biedt. Op ervaringsgerichte wijze worden de

deelnemers meegenomen op een tocht van herontdekking van lichamelijke sensatie die

horen bij de verschillende vormen van bewustzijn. De integratie van lichamelijke

herinneringen (sensomotoriek), emoties en cognities zal leiden tot zelfredzaamheid en

her-kalibreren van het lichaam.


Praktisch

Datum: maandag 27 februari 2023

Uur: 09u30-16u30

Locatie: De Weg Wijzer, Hazelarenlaan 58/3, 3500 Hasselt

Prijs: €135/dag

Inbegrepen: drank, fruit, koekjes, alle materialen

Niet inbegrepen: lunch, deze kan je zelf meenemen of je kan lunchen in één van de vele

zaakjes vlakbij.

Inschrijven: Via mail aan erik.de.soir@telenet.be of liesscaut@gmail.com

Parking: Voldoende parking op het plein voor het centrum


Doelgroep: Deze workshop richt zich op (klinisch) psychologen, psychiaters en psychotherapeuten die werken met de focus op psychotrauma (zowel acute als vroegtijdige traumatisering). Werkervaring met traumacliënten is een pluspunt.

Workshop sensomotorische traumatherapie 270223
.pdf
Download PDF • 178KB357 weergaven