Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

Roxane Rachels

Roxane Rachels studeerde in 1996 af als licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven en werd lid van de Balie van Hasselt, thans Limburg.

Ze behaalde in 2000 het certificaat Bijzonder Opleiding Jeugdrecht en werd bij Orde van Vlaamse Balies opgenomen op de lijst van jeugdadvocaten.

In 2002 associeerde ze met Mr. Leon TRUYERS in het advocatenkantoor Truyers & Rachels gelegen in Heusden-Zolder. Sedert het overlijden van Mr. Truyers in 2015 zet ze het kantoor verder.

Met haar jarenlange ervaring als advocaat heeft ze expertise opgebouwd in het luisteren en het bijstaan in conflictsituaties, hoofdzakelijk in de familiale zaken.

 

Daar zij gelooft dat mensen in de mogelijkheid zijn in elk conflict zelf samen een oplossing te vinden door tijd te nemen om in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren, heeft ze in 2019 en 2020 de opleiding bemiddeling in familiezaken, burgerlijke en handelszaken gevolgd bij MEDIV in Hasselt.

 

In haar professioneel leven als advocaat en bemiddelaar heeft ze tevens kunnen ervaren dat een juridische oplossing bij verlieservaringen (overlijden, echtscheiding, ontslag, verlies van lichamelijke of geestelijke gezondheid door ziekte/ongeval of strafbaar feit, enz.) slechts maar een gedeeltelijke oplossing biedt. Uit deze vaststelling is bij haar de wens ontstaan om niet alleen hulp te bieden op juridisch vlak maar ruimer te willen helpen om verlieservaringen waarmee cliënten geconfronteerd worden te kunnen verwerken en een plaats te geven.

Vandaar dat zij in 2021-2022 het postgraduaat Rouw- en verlies counselor aan de PXL te Hasselt behaalde. Onder de naam Sundial biedt ze rouw- en verliesbegeleiding als een aanvulling op haar juridische dienstverlening.

 

Binnen De Weg Wijzer wil ze het onbespreekbare bespreekbaar maken als bemiddelaar en haar juridische kennis inzetten wanneer zich een juridisch vraagstuk aandient.

 

Zie website : www.truyersrachels.be

 

Ze is sedert 1996 ingeschreven bij de Orde van Advocaten Balie Limburg en is sedert 2020 opgenomen op de lijst van erkende bemiddelaars bij de Federale Bemiddelingscommissie.

 

Haar levensspreuk is :

“Onze grootste magie verschijnt, zoals bij de maan, in donkere tijden wanneer we geen andere keuze hebben dan te vertrouwen in onze eigen kracht”.

 

Roxane Rachels

Contact: 0477448692