Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

Aanbod voor scholen

Je kan Erik en/of Lies vragen voor:

  • Een lezing voor leerlingen passend in het lesprogramma
  • Een avondlezing voor ouders en leerkrachten
  • Pedagogisch aanbod voor leerkrachten aangaande opvang van leerlingen en leerkrachtenteam bij een overlijden binnen de schoolmuren
  • Begeleiding van uw school in de acute opvang na een overlijden van een leerkracht of leerling.
  • Begeleiding van een klas dewelke geconfronteerd wordt met een leerling met een levensbedreigende ziekte.
  • Begeleiding van uw school bij de uitwerking van een scholennoodplan en draaiboek voor crisisinterventie.
  • Opleiding crisiscommunicatie voor directieleden en preventieadviseurs.