top of page

Lesley Vermeyen

Lesley Vermeyen behaalde in 2006 een Master in de Beeldende Kunst waarna zij ervaring opdeed als leerkracht binnen diverse scholen. In 2012 behaalde zij haar Bachelor na Bachelor diploma Creatieve Beeldende Therapie aan de PXL in Hasselt waardoor zij haar passie voor kunst kon inzetten binnen therapeutische processen. Als beeldend therapeute werkte zij onderandere in Kunsthuis Yellow Art in Geel en activiteitencentrum Ak’cent gekoppeld aan de Psychiatrische Kliniek Sint-Annendael in Diest. Daarnaast werkte 7 jaar als beeldend therapeute op de forensische jongerenafdeling in het OPZ te Geel.

 

Lesley volgde nog talrijke andere opleidingen waaronder Creatieve rouwbegeleiding (2017), Inleiding in narratieve therapie (2020), Introductie in Geweldloze Communicatie (2021), Healing Trauma with Guided Drawing (2021), Acceptance and Commitment Therapy en Creativity (2022) en de vierdaagse basistraining voor therapeuten volgens de Tekenbewegingsmethode (2022).

 

Aan Hogeschool PXL in Hasselt doceert zij sinds 2016 in de Bachelor-na-Bachelor Creatieve Therapie. Binnen haar eigen praktijk, atelierIK (www.atelier-ik.be), zet Lesley het beeldend medium methodisch in binnen een therapeutische context. Daarnaast organiseert zij belevingsdagen, (verdiepende) workshops en kampjes voor jong en oud. Het authentieke creatieve proces staat hierbinnen steeds centraal. Naast het verbindend werken met mensen via het beeldend medium en haar eigen artistiek proces zet zij zich in om begraafplaatsen kindvriendelijker te maken binnen haar serene, respectvolle en bovenal poëtische ingrepen.

 

Lesley is bestuurslid van de Vakgroep Beeldende Therapie van de Belgische vereniging Creatieve Therapie (BVCT).

 

Haar levensspreuk: “Art is the highest form of hope.”

 

Creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. De ervaring doet de cliënt op door te handelen in het medium, door het medium waar te nemen en (waar mogelijk) te reflecteren over de ervaringen in en naar aanleiding van het medium. Aan de hand van overeengekomen behandeldoelen werkt de creatief therapeut methodisch. Via beeldende materialen en werkvormen wordt de cliënt uitgenodigd om de eigen innerlijke leefwereld te ontdekken, te onderzoeken en vorm te geven. Vanuit het ‘niet weten’ begeleidt, ondersteunt en faciliteert de beeldend therapeut dit creatieve proces op het ritme van de cliënt. Het resultaat van de therapie kan verwerking en inzicht zijn en/of ook verbetering van het cognitieve of lichamelijke functioneren of het psychische welzijn.

(Bron: Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie)

Lesley Vermeyen
Contact:
0473852865
bottom of page