Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

Vacature: Rouwtherapeut voor volwassenen en/of kinderen

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Weg Wijzer – Expertisecentrum voor Trauma- en Rouwbegeleiding (www.dewegwijzer.org) – bestaat uit een zeer ervaren multidisciplinair team o.l.v. Erik de Soir (voor wat betreft traumatherapie) en Lies Scaut (voor wat betreft rouwtherapie). We zijn op zoek naar een goed opgeleide en enthousiaste collega die ons team wil vergezellen om zo tegemoet te komen aan de enorme vraag voor rouwbegeleiding/therapie. Het team psychotherapeuten en rouwbegeleiders van De Weg Wijzer hanteert een verwelkomende, respectvolle en ingetogen stijl die erop gericht is de gekwetste, de getroffen en de zoekende mens snel de nodige omkadering, aandacht, veiligheid en geborgenheid te bieden waarin het herstel en de heling op gang kunnen komen. Iedere psychotherapeutische sessie gebeurt vanuit een respectvol kader waarin de zorgbehoevende mens met zijn levensweg gesitueerd wordt in een ruimer geheel en spreekwoordelijk op stap leert gaan in het labyrint van rouw, verlies en trauma. De psychotherapeut of begeleider is hierin de ervaren gids die mee exploreert welke weg moet genomen worden en welke de gevaren onderweg zijn.

Naar wie zijn wij op zoek?

Een collega met minstens een Bachelor in Maatschappelijk Werk/Toegepaste Psychologie of een Master in de klinische psychologie die psychotherapeutische begeleiding geeft/wil geven aan volwassenen en/of kinderen en die een aantoonbare expertise heeft in hulpvragen met betrekking tot rouw en verlies.

Een collega die een langdurige psychotherapie opleiding heeft afgerond en beschikt over een aantoonbare kennis en ervaring m.b.t. de behandeling van rouw en verlies.

Een collega die o.l.v. onze supervisie de expertise snel verder wil uitbouwen en als teamlid een eigen stijl wil ontwikkelen.

Jobgerelateerde competenties: Wat kan je?

We hebben geen voorkeur m.b.t. het model voor therapeutisch handelen, maar verwachten wel een open vizier en een eclectische insteek.

We verwachten een collega die zin heeft om permanente vormingen te volgen en blijft deelnemen aan voortgezette opleidingen en studiedagen/conferenties.

We verwachten kennis van: hedendaagse rouwmodellen, hechting en rouw, inzetten van verschillende technieken/methodieken, therapeutische interventies in het kader van rouw en verlies.

Je kan zelfstandig werken en kiest zelf welke verlieservaringen jouw voorkeur hebben. Bij elke nieuwe aanmelding wordt er gekeken bij wie deze cliënt best kan opstarten.

Persoonsgebonden competenties: Wie ben je?

Je hebt een warm hart voor rouwenden na het doormaken van gelijk welke verlieservaring.

Je bent iemand die kan plannen en organiseren, die creatief is, open communiceert, eerlijkheid en integriteit hoog in het vaandel draagt, zowel zelfstandig als in teamverband kan werken, flexibel en beschikbaar is.

Je zal in de schoot van De Weg Wijzer volledig zelfstandig kunnen werken, maar wel kunnen genieten van de supervisie en intervisie van zeer ervaren collega’s.

Je hebt zin om mee na te denken over het uitbouwen van opleidingsdagen, groepstrajecten of andere activiteiten binnen De Weg Wijzer.

Wat bieden wij je aan?

Je beschikt over een statuut als zelfstandige in hoofd- of bijberoep en je komt terecht in een klein maar dynamisch team van collega’s met verschillende achtergronden.

Je krijgt een garantie van regelmatige aanmeldingen en je draagt bij in de kosten in functie van het aantal uren dat je bij De Weg Wijzer wil werken. Hiervoor onderteken je alleen een samenwerkingsovereenkomst. Werkmomenten zijn overeen te komen (minimum 10u/week) volgens beschikbaarheid van de gespreksruimtes.

De infrastructuur is volledig ingericht en je deelt de opleidingsruimte en de gesprekslokalen met je collega’s.

De maandelijkse vergoeding is inclusief het gebruik van de verschillende ruimtes, intervisie, supervisie, opleiding en zoveel meer. Meer info ontvang je bij het kennismakingsgesprek.

Plaats van tewerkstelling:

De Weg Wijzer – Expertisecentrum voor Trauma- en Rouwbegeleiding
Hazelarenlaan 58/3, 3500 Hasselt.

Inlichtingen en solliciteren:

Graag meer inlichtingen: 
Heb je interesse: stuur je motivatie + CV naar