top of page

Boeken

Hier vind je een overzicht van de boeken van Erik De Soir & Lies Scaut.

Eveneens het aanbod waar zij co-auteur zijn, of het voorwoord voor hun rekening namen.

Auteurs:

Erik De Soir & Lies Scaut

Titel:

Bang voor de oorlog

Psychotherapeute Lies Scaut en traumapsycholoog Erik de Soir vertrekken in dit boek van de concrete vragen van kinderen

Bang voor de oorlog.jpg

Auteur:

Lies Scaut

Titel:

DoodGewoon

Hoe gaan kinderen om met afscheid en verdriet? Hoe praten we met hen over een overlijden? 

doodgewoon.jpg

Auteur:

Erik De Soir

Titel:

Opvang in mensen van nood

Hulpverleners ervaren het niet kunnen helpen of redden van slachtoffers overigens als  ingrijpend. 

opvang in mensen van nood.png

Auteur:

Erik De Soir

Titel:

Redders in nood

Hoog tijd om stil te staan bij de zware last die mensen na crisissituaties meedragen.

9789020977042.jpg

Co-auteur:

Erik De Soir & Lies Scaut

Titel:

Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie

De dood van een dierbare, partners die scheiden, problemen met je fysieke gezondheid of mentale veerkracht...

885x1200.jpg

Co-auteur:

Lies Scaut

Titel:

Thuis in twee gezinnen

Hoe overleef je de scheiding van je ouders en je nieuwe gezin?

9789401401838.jpg

Co-auteur:

Erik De Soir & Lies Scaut

Titel:

Psychotrauma

De gevolgen van psychisch leed kunnen leiden tot verschillende vormen van posttraumatische stressstoornissen.

9200000070040444.jpg

Auteur:

Lies Scaut

Titel:

Rouw in de klas

Draaiboek: omgaan met rouw en verdriet in de klas

Rouw in de klas.jpg

Auteur:

Lies Scaut

Titel:

Dood zijn, is dat voor altijd?

Geen enkele vraag is te gek of te stom. En elke vraag krijgt een uitgebreid en feitelijk antwoord. 

dood zijn voor altijd.jpg

Auteur:

Erik De Soir

Titel:

Leven aan de zijlijn

'Het idee dat het leven controleerbaar en voorspelbaar is, is een illusie. 

front-medium-572995774.jpg

Auteur:

Erik De Soir & Lies Scaut

Titel:

Moet ik nu bang zijn?

Wat is een terrorist? Hoe voelt het om dood te gaan? Kan dit ook bij ons gebeuren?

9789401440547.jpg

Auteur

Ann Van Ingelghem

Titel:

Van verkracht naar veerkracht

Hoe kunnen getroffenen van vroegkinderlijke traumatisering hun beschadigende ervaringen te boven komen? 

isbn-9789463710466_front_cover.jpg

Auteurs:

Lies Scaut & Esther Lekanne

Titel:

Dappere Daan

Een mooi, gevoelig en pakkend verhaal over een jongen met kanker. 

Picture1.png
bottom of page