top of page

Diensten voor scholen

Je kan Erik en/of Lies vragen voor:

  • Een lezing voor leerlingen passend in het lesprogramma

  • Een avondlezing voor ouders en leerkrachten

  • Pedagogisch aanbod voor leerkrachten aangaande opvang van leerlingen en leerkrachtenteam bij een overlijden binnen de schoolmuren

  • Begeleiding van uw school in de acute opvang na een overlijden van een leerkracht of leerling.

  • Begeleiding van een klas dewelke geconfronteerd wordt met een leerling met een levensbedreigende ziekte.

  • Begeleiding van uw school bij de uitwerking van een scholennoodplan en draaiboek voor crisisinterventie.

  • Opleiding crisiscommunicatie voor directieleden en preventieadviseurs.

bottom of page