Expertisecentrum trauma- en rouwbegeleiding I Leopoldsburg & Hasselt

De weg is wijzer dan de wegwijzer...

Expertisecentrum voor trauma- en rouwbegeleiding

Het team psychotherapeuten en rouwbegeleiders van De Weg Wijzer hanteren een verwelkomende, respectvolle en ingetogen stijl die erop gericht is de gekwetste, de getroffen en de zoekende mens snel de nodige omkadering, aandacht, veiligheid en geborgenheid te bieden waarin het herstel en de heling op gang kunnen komen. Iedere psychotherapeutische sessie gebeurt vanuit een respectvol kader waarin de zorgbehoevende mens met zijn levensweg gesitueerd wordt in een ruimer geheel en spreekwoordelijk op stap leert gaan in het labyrint van rouw, verlies en trauma. De psychotherapeut of begeleider is hierin de ervaren gids die mee exploreert welke weg moet genomen worden en welke de gevaren onderweg zijn.

De activiteiten van psychodiagnostiek en de inzichten uit de psychopathologie zijn gebaseerd op de meest recente inzichten maar halen nooit de bovenhand op het zoeken naar de mogelijkheden om zowel de veerkracht als de weerbaarheid van de mens te herstellen.

In een stille, open sfeer die mededogen en vriendelijkheid uitademt, worden gekwetste en/of getroffen mensen gezien als een actieve partner in hun eigen herstelproces. Sessies vinden plaats in een gespreksruimte, maar kunnen evenzeer in een grote open ruimte of in bepaalde gevallen zelfs in de tuin of in de vrije natuur plaatsvinden. Individueel of in groep.

Gekwetste en/of getroffen mensen krijgen de nodige begeleiding, psychotherapie en opleiding om een inzicht in het eigen functioneren te krijgen en aldus de draad van het leven weer op te nemen. De psychotherapeut/begeleider is hierbij de coach.

Naast het aanbod van therapeutische begeleiding organiseert De Weg Wijzer lezingen, opleidingen, studiedagen, supervisie en coaching voor organisaties, scholen en hulpverleners.

Aanpak en mensvisie

De Weg Wijzer wil een vluchtheuvel zijn waarop kinderen, jongeren, volwassenen, koppels, gezinnen en groepen terecht kunnen voor een psychotherapeutische begeleiding op maat. In de Weg Wijzer werken psychotherapeuten en rouwbegeleiders samen in teamverband maar vanuit een eigen achtergrond en insteek. Een ervaren (LEIF) arts en/of jurist ondersteunt het team voor specifieke ethische, medisch-technische of juridische vragen.

Doelgroep

In de Weg Wijzer kunnen mensen terecht na het doormaken van psychologische en emotioneel belastende levenservaringen, op het vlak van trauma en verlies, die frustratie, pijn, kwaadheid, verdriet, angst en/of depressie veroorzaken. Hieronder wordt hoofdzakelijk verstaan de verwerking van rouw- en verlieservaringen acuut of chronisch trauma, vroegkinderlijke traumatisering, alsook levens-, existentiële en en zingevingsvragen. Traumatherapie of rouwbegeleiding/-therapie vereist geen speciale voorkennis of benodigdheden. Elke sessie begint met de behoedzame verkenning van het probleem, het schetsen van de mogelijkheden voor het samen vormgeven van een helende samenwerking en het duiden van het begeleidings- of behandelmodel.

Lezingen & opleidingen

Erik De Soir & Lies Scaut

Erik de Soir is doctor in de psychologie (Universiteit Utrecht) en doctor in de sociale en militaire wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Als psycholoog-psychotherapeut richt hij zich op de verwerking van acute, chronische en/of complexe (psycho)traumatische ervaringen op basis van vroegkinderlijke chronische traumatisering en/of ingrijpende levensfasen.

Lies Scaut richt zich als psychotherapeute hoofdzakelijk op de doorwerking van plotse en chronische verlieservaringen, psychotrauma en ingrijpende gebeurtenissen (zoals acuut geweld, verkeersongevallen, acute ziekte, palliatieve zorg enz.) met vooral aandacht voor kinderen en jongeren.

Vlieg, je bent vrij als een vogel. Geniet van het leven. Leef je legende. Iédereen is het waard om iémand te zijn.

- Erik De Soir -

Nieuws en ontwikkelingen

Groepspraktijk te Hasselt

Naast Leopoldsburg heeft De Weg Wijzer een expertisecentrum geopend te Hasselt!

Met ons team wensen wij een uniek en holistisch aanspreekpunt te zijn, met zowel een aanbod voor counseling en psychotherapie, alsook juridisch advies en medische ondersteuning voor mensen die geconfronteerd worden met verlies en nood hebben aan professionele begeleiding.

Het verlies kan uiteenlopende vormen aannemen: verliesbegeleiding in de aanloop naar het overlijden van een dierbare, verlies door het overlijden van een dierbare of levend verlies waarbij de getroffene en/of zijn leefkern doorheen een aantal fasen begeleid wordt. Deze begeleiding kan zich dan situeren in de palliatieve fase, het afscheid en het levensverlies zelf als langere tijd na het verlies indien er sprake is van vertraagde, uitgestelde of gecompliceerde rouw.